Μουσικές πρακτικές στη νεοελληνική πεζογραφία. Η διακαλλιτεχνικότητα από τον συμβολισμό στον μοντερνισμό

Autor/innen

Όλγα Μπεζαντάκου (Autor/in)

Über dieses Buch

Γιατί και πότε η νεοελληνική πεζογραφία στρέφεται προς το παράδειγμα της μουσικής; Τι εννοούμε όταν λέμε «μουσικοποίηση της πεζογραφίας»; Πώς ορίζονται οι όροι «μελωδία», «αρμονία» ή «μουσική» στα λογοτεχνικά συμφραζόμενα; Καλύπτοντας μια ευρεία χρονική περίοδο, που εκτείνεται από το 1890 μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1930, η παρούσα μελέτη εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στη μουσική και τη νεοελληνική πεζογραφία στο ευρύτερο ιδεολογικό, πολιτισμικό και αισθητικό πλαίσιο της εκάστοτε εποχής. Στη λογική της προσπάθειας αφήγησης μιας ιστορίας επιμέρους εποχών της νεοελληνικής αισθητικής νεοτερικότητας και κινούμενη εντός του θεωρητικού πλαισίου της «μουσικο-λογοτεχνικής διακαλλιτεχνικότητας», η παρούσα προσέγγιση έχει ως στόχο κυρίως να επισημάνει και να ερμηνεύσει τους τρόπους, με τους οποίους η στροφή της νεοελληνικής λογοτεχνίας προς το μουσικό παράδειγμα λειτουργεί αφενός ως πεδίο προβολής ευρύτερων αιτημάτων, και αφετέρου δημιουργεί νέα αφηγηματικά μοντέλα για επιλεγμένα, ενδεικτικά, πεζογραφήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Όλγα Μπεζαντάκου: Μουσικές πρακτικές στη νεοελληνική πεζογραφία. Η διακαλλιτεχνικότητα από τον συμβολισμό στον μοντερνισμό

Στη σειρά Hermeneumata. Studien zur Neogräzistik, σε επιμέλεια του Μίλτου Πεχλιβάνου (Freie Universität Berlin), δημοσιεύονται επιστημονικές μελέτες από τον χώρο των νεοελληνικών σπουδών.

Biogramme

Όλγα Μπεζαντάκου

Η Όλγα Μπεζαντάκου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ το 2007 έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη συγκριτική γραμματολογία και τη νεοελληνική φιλολογία από το Ludwig-Maximilians-Universtität του Μονάχου (LMU). Το 2017 υποστήριξε την διδακτορική της διατριβή στην Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών του Freie Universität Berlin (FU). Από τον Οκτώβριο του 2017 είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Friedrich Schlegel Graduiertenschule für literaturwissenschaftliche Studien (FSGS) στο ίδιο πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις σχέσεις της νεοελληνικής λογοτεχνίας με τις άλλες τέχνες, στις μετααποκιοκρατικές σπουδές και σε ζητήματα κατασκευής (πολιτισμικών) ταυτοτήτων στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία.

Feedback

Die Edition Romiosini veröffentlicht griechische bzw. griechenlandbezogene Literatur in deutscher Sprache und bietet alle Bücher zur kostenlosen Online-Lektüre an. Gerne würden wir dieses Angebot interaktiv gestalten: Wir freuen uns auf Ihre konstruktive Kritik in Form von Korrektur- oder Verbesserungsvorschlägen unserer Bücher. Ob es um eine Lücke, ein Missverständnis, eine Fehlinterpretation oder um den unvermeidlichen Druckteufel geht, Sie können uns gerne Ihre Bemerkungen schicken!

Zum Feedbackformular

Titelbild für Μουσικές πρακτικές στη νεοελληνική πεζογραφία. Η διακαλλιτεχνικότητα από τον συμβολισμό στον μοντερνισμό

Angaben zur Monografie

ISBN-13 (15)
9783946142720
Erstveröffentlichung (11)
2019-08-26