Όψεις του παρελθόντος του νέου ελληνισμού στο σύγχρονο νεοελληνικό μυθιστόρημα: Αφηγηματική τροπικότητα και ιστορική ποιητική

Autor/innen

Μαρία Ακριτίδου (Autor/in)

Über dieses Buch

Η παρούσα μελέτη ανιχνεύει αφηγηματικές τροπικότητες (εγ)γραφής του παρελθόντος ως ανταποκρίσεις σε ανησυχίες του παρόντος, με άξονα μια σειρά μυθιστορημάτων του τέλους του 20ού και των αρχών του 21ου αιώνα, ενώ ανασυστήνει δίκτυα λόγων της ιστορικής φαντασίας ως συνθήκη εντός της οποίας τα μυθιστορήματα αυτά παράγουν ένα ορισμένο παρελθόν ως (εθνική) ιστορία. Η ανάλυση επιμένει σε δύο σχηματοποιήσεις της ιστορικής περιοχής που νοείται ως παρελθόν του νέου ελληνισμού: το ιστοριογραφικό σχήμα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, που ανακαλεί χρόνους και τόπους του νέου ελληνισμού στον ορίζοντα ενός (νεοτερικού) ευρωπαϊκού συνανήκειν, και τον χρονότοπο της οθωμανικής πόλης του ύστερου 19ου αιώνα, που διαπλέκεται με τη μετατόπιση της ιστορικής φαντασίας από τη λήθη του «οθωμανικού παρελθόντος» στην εκ νέου οικειοποίησή του. Το θεωρητικό εργαλείο της ιστορικής ποιητικής, της ανάδειξης των τρόπων με τους οποίους κατεργάζονται τα μυθιστορήματα τους συγκεκριμένους χρονότοπους, εντάσσεται σε μια μεθοδολογία που διαβάζει την αισθητική χειρονομία, τη μορφή, (και) ως κόμβο παραγωγής ιστορικού νοήματος.

Μαρία Ακριτίδου: Όψεις του παρελθόντος του νέου ελληνισμού στο σύγχρονο νεοελληνικό μυθιστόρημα. Αφηγηματική τροπικότητα και ιστορική ποιητική

Στη σειρά Hermeneumata. Studien zur Neogräzistik, σε επιμέλεια του Μίλτου Πεχλιβάνου (Freie Universität Berlin), δημοσιεύονται επιστημονικές μελέτες από τον χώρο των νεοελληνικών σπουδών.

Biogramme

Μαρία Ακριτίδου

Η Μαρία Ακριτίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1977. Σπούδασε νεοελληνική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου το 2007 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό «Νεοελληνικές Σπουδές και Πολιτισμός: (Eυρωπαϊκός, Bαλκανικός, Aνατολικός)». Από το 2006 είναι διορισμένη εκπαιδευτικός στη Β/θμια εκπαίδευση και από το 2007 υπηρετεί με απόσπαση ως επιστημονική συνεργάτιδα στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Θεσσαλονίκη), με κύριο αντικείμενο ψηφιακά σώματα λογοτεχνικών κειμένων και εργαλεία ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών, καθώς και ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Το 2018 υποστήριξε τη διδακτορική διατριβή της στην Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου (FU Berlin). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διαπλοκή ποιητικής και ιδεολογίας, ιστορίας και μυθοπλασίας στη νεοελληνική λογοτεχνία, καθώς και σε ζητήματα ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών.

Feedback

Die Edition Romiosini veröffentlicht griechische bzw. griechenlandbezogene Literatur in deutscher Sprache und bietet alle Bücher zur kostenlosen Online-Lektüre an. Gerne würden wir dieses Angebot interaktiv gestalten: Wir freuen uns auf Ihre konstruktive Kritik in Form von Korrektur- oder Verbesserungsvorschlägen unserer Bücher. Ob es um eine Lücke, ein Missverständnis, eine Fehlinterpretation oder um den unvermeidlichen Druckteufel geht, Sie können uns gerne Ihre Bemerkungen schicken!

Zum Feedbackformular

Titelbild für Όψεις του παρελθόντος του νέου ελληνισμού στο σύγχρονο νεοελληνικό μυθιστόρημα: Αφηγηματική τροπικότητα και ιστορική ποιητική

Angaben zur Monografie

ISBN-13 (15)
978-3-946142-78-2
Erstveröffentlichung (11)
2019-03-11