Το άγχος της επιβίβασης: Υπαρξισμός και λογοτεχνική στράτευση στον μεταπολεμικό λόγο για την ποίηση (1945–1967)

Autor/innen

Panagiotis Arvanitis (Autor/in)

Über dieses Buch

Για να φωτίσουμε εισαγωγικά την προβληματική του παρόντος βιβλίου, θα πρέπει να αναφερθούμε στην πρόθεση επανεξέτασης του χαρακτήρα της κατηγορίας της μεταπολεμικής ποίησης και των λόγων εκείνων που μονοπωλούν τη συζήτηση γύρω από την πολιτική ή ιδεολογική «υπερφόρτιση» της μεταπολεμικής λογοτεχνικής ιστορίας. Ευρύνοντας τη στενά ιδεολογική οπτική με την οποία έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε γραμματολογικά τη μεταπολεμική ποίηση, το βιβλίο προτείνει έναν (ανα)στοχασμό για τον μεταπολεμικό λόγο για την ποίηση, εστιάζοντας πρώτα και κύρια στον υπαρξιστικό –και δευτερευόντως στον πολιτικό– πυρήνα των λόγων περί λογοτεχνικής στράτευσης. Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να καλύψει το κενό της κατάδηλης απουσίας μίας συστηματικής μελέτης της πρόσληψης του υπαρξισμού στη διανοητική ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας, επιχειρώντας, παράλληλα, να χαρτογραφήσει την ελληνική εκδοχή της εννοιολογικής ιστορίας του μεταπολεμικού άγχους. Διανοητική ιστορία και ιστορία της λογοτεχνικής στράτευσης λειτούργησαν ως εργαλεία με τα οποία υφάνθηκε η πλοκή της μεταπολεμικής «σάγκας» των Ελλήνων διανοουμένων, με στόχο τη διερεύνηση των ποικίλλων πρακτικών της διανοητικής στράτευσης στον διαλογικό και ενίοτε συγκρουσιακό χώρο της συνάντησης των Ελλήνων διανοουμένων με τις ιδέες του υπαρξισμού.

Panagiotis Arvanitis, Το άγχος της επιβίβασης. Υπαρξισμός και λογοτεχνική στράτευση στον μεταπολεμικό λόγο για την ποίηση (1945–1967)

Biogramme

Panagiotis Arvanitis

Panagiotis Arvanitis wurde 1985 in Pyrgos/Griechenland geboren. Er studierte griechische Literatur sowie Politikwissenschaften und Soziologie (Aufbaustudium) an der Universität Athen. 2016–2019 war er Stipendiat der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin. 2022 promovierte er in Neogräzistik an der Freien Universität Berlin. Seine Forschungsinteressen umfassen unter anderem die Lyrik des 19. und 20. Jahrhunderts, die kritische Rezeption des Existenzialismus in der griechischen Literatur, die Rezeption der modernen Ästhetik im zeitgenössischen Griechenland, die Ideengeschichte und die Theorie des literarischen Engagements. Er hat vier Gedichtbände veröffentlicht, zuletzt "Fenster in Berlin" (Gavriilides, Athen 2019). Seine Gedichte wurden in verschiedenen Literaturzeitschriften und Anthologien veröffentlicht. Er hat außerdem spanischsprachige Lyrik ins Griechische übersetzt.

Feedback

Die Edition Romiosini veröffentlicht griechische bzw. griechenlandbezogene Literatur in deutscher Sprache und bietet alle Bücher zur kostenlosen Online-Lektüre an. Gerne würden wir dieses Angebot interaktiv gestalten: Wir freuen uns auf Ihre konstruktive Kritik in Form von Korrektur- oder Verbesserungsvorschlägen unserer Bücher. Ob es um eine Lücke, ein Missverständnis, eine Fehlinterpretation oder um den unvermeidlichen Druckteufel geht, Sie können uns gerne Ihre Bemerkungen schicken!

Zum Feedbackformular

Titelbild für Το άγχος της επιβίβασης: Υπαρξισμός και λογοτεχνική στράτευση στον μεταπολεμικό λόγο για την ποίηση (1945–1967)

Angaben zur Monografie

ISBN-13 (15)
978-3-946142-91-1
Publication date (01)
1970-01-01